Bijdrage | "Vertel bestaande en nieuwe medewerkers waar de risico’s liggen, dat je erop let en niets tolereert"