“We hebben geprobeerd duidelijk te maken wat wel en niet is toegestaan. We zagen dat er veel onderling wordt samengewerkt en gehandeld, maar de noodzaak daartoe was niet duidelijk”, aldus Barbara van der Rest, woordvoerder van de NMa.