Sven Kramer: "Daar hebben veel mensen moeite mee. En dat is misschien ook wel het niveauverschil."