Zuidoost-Europa-correspondent Mitra Nazar: "Het is niet uitgesloten dat die schilderijen er nog zijn, maar het wordt wel ernstig betwijfeld."