Henk Don (ACM): "Ons is gevraagd om dit te toetsen aan de Mededingingswet. Dat is waar we voor ingesteld zijn."