Bijdrage | Economieredacteur Jelle Maasbach dook in de gemeentenjubilea: wat levert het op en zitten we er wel op te wachten?