Bijdrage | BNR's economieredacteur René de Monchy over de situatie van de tussenpersonen