BNR Bernard Hammelburg in gesprek met oud-premier Ruud Lubbers