Burgemeester Lenferink van Leiden: "Uit de dreiging zelf viel op te maken dat het in ieder geval iemand is die ouder is dan de basisschoolleeftijd en dat het ook niet iemand is uit het hoger beroeps- of het wetenschappelijk onderwijs."