Berlusconi: "Monti is tot nu toe de enige politicus die erin slaagt om als hij op tv komt stemmen te verliezen."