Peter Hein van Mulligen (CBS): "Wat er op de woningmarkt gebeurt, heeft hier een hoofdrol"