Bijdrage | BNR's Walter Monster in gesprek met directievoorzitter Rob Becker van Centraal Beheer Achmea