Bult: "Met name de Nederlandse platvisserij wordt hier door geraakt."