Boudewijn: "Technisch gezien voldoet het land al aan alle eisen"