Bernard Musyck, econoom aan de Cypriotische Frederick Universiteit en oud-minister van Financiën, Onno Rudding, over de situatie in Cyprus.