Kees Jan de Vet van de VNG: "Dit probleem moet voor het einde van het jaar met de minister en de Kamer worden besproken om het misbruik aan te pakken."