Jansen: "Als het de KNSB echt te doen is om het beheersen van van het risico van onvoldoende robuustheid van de financiële investeringen, dan doen ze er verstandig aan doen om de procedure te staken en opnieuw in te richten"