"We hopen dat Nederland VN-operaties blijft steunen". Ban Ki-Moon