Coen Slebbering van het CBR: "Ga er maar van uit dat deze mensen tot twee uur voor men is gaan rijden een glas of tien hebben gedronken."