Knoops: "Het kan de rechtmatigheid van het onderzoek raken."