'Kanker over 20 jaar nog zelden dodelijk' | René Bernards