Reportage | "Er wordt op regio-niveau gekeken hoe het buitengebied de stadsontwikkeling kan versterken, dus het imago en het vestigingsklimaat van de stad"