Architect Sjoerd Soeters: "Het is ook een vorm van nostalgie, denk ik"