"De invoering wordt een puinzooi." Ronald Paping, directeur van de Woonbond