Peter Veer, Gispen: " "Je moet onder leiding van een ministerie van Economische Zaken iets doen. Misschien moeten we eens iemand van het koningshuis optuigen als vaandeldrager van Dutch Design en dan mooie handelsmissies organiseren."