Persofficier Cora de Jong: "Het gaat om een feitencomplex waarbij onnoemelijk veel leed is veroorzaakt bij de slachtoffers."