IT-journalist Brenno de Winter: "Fraude is nog steeds niet uit te sluiten"