"Het is nog allemaal mondjesmaat, zeggen de rebellen. Waarschijnlijk gaat het ook niet om luchtafweer, het gaat vermoedelijk met name om kleinere wapens, zoals geweren. Maar wel heel veel"