Poulus: "Je mag aannemen dat de relaties nu dermate verzuurd zijn, dat zij niet meer kunnen leven met dit bestuur."