Paul van Geest (Tilburg University): "Opvallend is, dat hij in zijn preek niet heeft gesproken over hervormingen in de Curie"