Van der Molen: "We willen niet op ons geweten hebben dat er daardoor onveilige situaties ontstaan."