“Die nieuwe president, mevrouw Park, heeft het hele conflict tot nu toe met onvoorstelbaar diplomatieke beheersing behandeld."