Correspondent Lia van Bekhoven: "Duizenden mensen waren heel stil toen de kist voorbij kwam. Naderhand was er applaus, mensen waren zichtbaar geëmotioneerd"