Mona Keijzer: “Het is een beperkt zorgakkoord. Patiëntenorganisaties zijn zeer verbaasd dat er een zorgakkoord is gesloten zonder dat zij er bij betrokken waren (…) voor het CDA is de inhoud van belang en daar zijn nog veel vragen over.”