"We zagen aankomen dat een aantal grote projecten stil kwam te liggen doordat de compensatie van een aantal parkeerplaatsen óf niet kon, óf zo veel ging kosten voor een corporatie of een ontwikkelaar dat ze afzagen van een project."