Verslaggever Anke Truijen: "Er zijn drie dingen waar Nederland op inzet: de meerjarenbegroting moet lager én moderner en we willen als nettobetaler onze korting behouden."