"Het is belachelijk om nu nog atoomkoppen te hebben liggen op Nederlands grondgebied, twintig jaar nadat de Sovjet-Unie zichzelf heeft opgeheven."