"Het adagium van een paar jaar geleden geldt nog steeds: het is geen kwestie óf ooit een nieuwe aanslag gepleegd wordt, maar wannéér dat zal gebeuren."