Ruard Ganzevoort: Tot nu toe zie ik nog niet dat het aansluit bij wat wij als een sociaal leenstelsel zien