Rob Bijl, adjunct-directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, licht de uitkomsten van het rapport toe