"Het sociaaldemocratisch gedachtengoed brokkelt steeds verder af."