“Het kabinet heeft onvoldoende middelen om te investeren in onderwijs.”