Bart Nooitgedagt: ''Eerst moet de vraag worden beantwoord of er een strafbaar feit is gepleegd en daarna of de verdachte dat heeft gedaan. Die kernvragen moeten niet vervuild worden door emotie.''