Bijdrage | Economieredacteur Eline Ronner zet de belangrijkste uitkomsten op een rij