Bijdrage | BNR's René de Monchy zet de geschiedenis van dierenziektes op een rij