De Ridder: "Het moet transparant, zodat je veel makkelijker en veel flexibeler bent in het ingrijpen in dingen."