Column hoofdredactie | Staking NedCar niet zo pienter