Fragment | Het alternatief van Hommen om het bankenstelsel minder risicovol te maken