Fragment | Peter Althuizen, voorzitter van Leraren In Actie