Fragment | Maurice Veldman, één van de advocaten van de coffeeshops: "De rechter gaat met geen woord in op de principiële vraag of de overheid burgers stelselmatig mag discrimineren, zonder dat daar een objectieve reden voor is."